Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Publikacje

Szczepan Ostrowski „Rok 1939. Pamiętnik wojenny” (2022)

Wspomnienia Szczepana Ostrowskiego, który z perspektywy prostego żołnierza opowiada o szlaku bojowym w czasie kampanii wrześniowej.

„Nie tylko Mysia Wieża. Materialne i niematerialne dziedzictwo Kujaw Nadgoplańskich” (2020)

W książce poruszone zostają takie tematy jak obrzędowość doroczna i rodzinna, folklor czy podania. Dodatkowo znajdują się tutaj informacje o nadgoplańskich kapliczkach, cmentarzach, szkołach czy dworkach. Książkę uzupełnia leksykon wsi wchodzących w skłąd gminy Kruszwica.

„100 lat niepodległości nad Gopłem” (2018)

Książka zawiera propozycję spaceru śladami powstania wielkopolskiego w Kruszwicy, także krótkie artykuły o tematyce niepodległościowej (dwa z nich są autorstwa Macieja Wasielewskiego).

„Brat przeciw bratu. Mątwy 1666” (2016)

Dzieje wojny domowej i jej krwawego finału w nurtach Noteci. Publikacja nakreśla tło historyczne rokoszu Lubomirskiego, opisuje siły walczących stron, a także przebieg samego starcia, które na trwałe zmieniło losy naszego państwa.

„Opowieść o wsi Wróble” (2016)

Monografia mojej rodzinnej wsi – niepozornej osady kujawskiej, która jednak skrywa wiele interesujących tajemnic.

Artykuły

Nie tylko Mysia Wieża… Materialne i niematerialne dziedzictwo Kujaw Nadgoplańskich – raport z badań terenowych [w:] Dziedzictwo Kulturowe Wsi, Szreniawa 2018.

Potencjał kulturowy Kujaw Nadgoplańskich [w:] Notatki z terenu. Zapomniane: dziedzictwo kulturowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, nr 1/2016.

Historia w służbie sarmackiej polityki. O legitymizacji konfederacji szlacheckich [w:] II Lubelska Jesień Historyczna. Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, Lublin 2013.

Kocinos czy Kaczynos? – losy nazw miejscowości Żuławskich po 1945 roku, [w:] Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, Poznań 2012.

Współczesny język panslowiański – między utopią a „koniecznością dziejową”, [w:] Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, Łódź 2012.

Publilakcje w „Przewodniku Katolickim”

Reklama
%d blogerów lubi to: