Publikacje

Książki mojego autorstwa o tematyce kujawskiej.

„Opowieść o wsi Wróble” (2016)

Wróble to jedna z tych miejscowości, których znalezienie na mapie nastręcza niemałych kłopotów. Próżno także szukać o niej informacji w encyklopediach, leksykonach i przewodnikach turystycznych. Widocznie we Wróblach nie wydarzyło się nic ciekawego. Na tym stwierdzeniu niniejsza opowieść mogłaby się zakończyć. Mogłaby, ale tak się nie stanie… Monografia opowiadająca o mojej rodzinnej miejscowości.

„Brat przeciw bratu. Mątwy 1666” (2016)

Bitwa pod Mątwami, choć była jednym z punktów zwrotnych naszej historii, właściwie nie funkcjonuje w świadomości przeciętnego Polaka. Nie można jednak zbytnio się temu dziwić, gdyż o tak smutnych scenach jak te, które rozegrały się 13 lipca 1666 roku nad brzegiem Noteci, wszyscy woleliby zapomnieć. Jest to bitwa bez bohaterów, bez słusznych racji, starcie w pełni obnażające nasze narodowe wady. I być może właśnie dlatego warto o niej pamiętać? Ku przestrodze. Publikacja poświęcona bitwie pod Mątwami.

„100 lat niepodległości nad Gopłem” (2018)

Sto lat temu Polska odzyskała Niepodległość. To wielkie wydarzenie powinno wywoływać w nas radość, ale także skłaniać do refleksji. 100 lat to wystarczająco dużo, aby Niepodległość mogła nam już spowszednieć, wydać się czymś naturalnym. (…) Dopiero w sytuacji jej utraty, jesteśmy w stanie zauważyć jak jest ważna. Książka zawiera propozycję spaceru śladami powstania wielkopolskiego w Kruszwicy, także krótkie artykuły o tematyce niepodległościowej (dwa z nich są autorstwa Macieja Wasielewskiego).

Kolejna książka pt. „Nie tylko Mysia Wieża… Materialne i niematerialne dziedzictwo Kujaw Nadgoplańskich” w przygotowaniu. Planowana premiera: luty-marzec 2021.

Artykuły

Nie tylko Mysia Wieża… Materialne i niematerialne dziedzictwo Kujaw Nadgoplańskich – raport z badań terenowych [w:] Dziedzictwo Kulturowe Wsi, Szreniawa 2018.

Potencjał kulturowy Kujaw Nadgoplańskich [w:] Notatki z terenu. Zapomniane: dziedzictwo kulturowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, nr 1/2016.

Historia w służbie sarmackiej polityki. O legitymizacji konfederacji szlacheckich [w:] II Lubelska Jesień Historyczna. Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, Lublin 2013.

Kocinos czy Kaczynos? – losy nazw miejscowości Żuławskich po 1945 roku, [w:] Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, Poznań 2012.

Współczesny język panslowiański – między utopią a „koniecznością dziejową”, [w:] Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, Łódź 2012.